หนูผิวนี้เรียกว่าหนูผอมได้เปิดตัวครั้งแรกในตลาดเป็นรูปแ […]